Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 • IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

 • W dniu 20 września 2020 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Wystawców oraz gości przywitali Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.

 • W dniu 10 września 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa...
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – zasady realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o obowiązkach informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia...
  Przeczytaj całość »

 • IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności