Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370

Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Konferencja w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15 grudnia 2017 r.

 • czołówkaW piątek, w dniu 15 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz...
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem przemocy

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu Informacja o projekcie Informacja o rekrutacji ...
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 22 grudnia 2017 r.

 • Ruszyła edycja 2018 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego...
  Przeczytaj całość »

 • Podsumowanie działań Fundacji „SocLab” w ramach projektu „Rady Seniorów w działaniu”

 • Celem projektu „Rady Seniorów w działaniu” było wzmocnienie istniejących rad seniorów w województwie podlaskim, a także wsparcie dla grup, które chciałaby radę seniorów zainicjować w swojej gminie. W projekcie brali udział mieszkanki i mieszkańcy 7 gmin województwa podlaskiego: Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Łap, Kolna, Supraśla i Wasilkowa. Projekt zrealizowano w...
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności