Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Zaproszenie na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Dialog, Fundacją Czarneckich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału...
  Przeczytaj całość »

 • Przedłużenie naboru na członków II kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego

 • Szanowni Państwo, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż  nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r. W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków. Poniżej linki do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-przedluzonym-terminie-naboru-na-czlonkow-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,o,przedluzonym,terminie,naboru,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4147.html   ...
  Przeczytaj całość »

 • Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020

 • Szanowni Państwo                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z wczorajszą publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu...
  Przeczytaj całość »

 • Polityka narkotykowa w Portugalii – relacja z wizyty studyjnej

 • Polityka narkotykowa w Portugali to szczególny temat. Jego wyjątkowość ma swój początek w 2001 roku, kiedy to decyzją portugalskiego rządu, nastąpiła dekryminalizacja posiadania i używania narkotyków.  Czerwcowa wizyta studyjna w malowniczej Lizbonie, na którą zostałam zaproszona przez panią Agnieszkę Sieniawską, Prezes Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, umożliwiła mi po raz...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności