Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.
 • Preferencyjne pożyczki TISE dla podmiotów ekonomii społecznej

 • ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak...
  Przeczytaj całość »

 • Nowa kampania - „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

 • Zderzenie sennych marzeń z bolesną rzeczywistością, czyli jaki jesteś po używkach, a jak naprawdę widzą cię inni. Nowa ogólnopolska kampania Głównego Inspektora Sanitarnego „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” obnaża rzeczywistość – uświadamia zagrożenia wynikające z eksperymentowania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w realny sposób pokazuje negatywne skutki korzystania z używek. Na stronie...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do...
  Przeczytaj całość »

 • Informacja Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim

 • Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zweryfikowała i dopuściła do egzaminu 72 osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Terminy egzaminów: 4 lutego 2017 r.    godz. 11,00   grupa III (mazowiecko-łódzka) 5 lutego 2017...
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności