Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Zaproszenie na seminarium pn." Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"- 11 czerwca 2018r.

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej"

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa...
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu „Bliżej Rodziny…” rozpoczęta

 • W związku z trwającym Projektem „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, informujemy, że od dnia dzisiejszego rozpoczynamy rekrutację na szkolenia jednodniowe, wynikające z przeprowadzonej wśród instytucji wspierania rodziny i...
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

 • DSC_0656W dniu 11 maja, w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odbyła się Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej, zrzeszyło przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania narkomanii na...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa   ...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności