Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.
 • Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa...
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

 • Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224, z póżn. zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku,...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XV Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina łączy pokolenia”. Liczne przedsięwzięcia, organizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do...
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolskie spotkania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • W dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS organizuje w Częstochowie wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą Ogólnopolskie Spotkanie Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Spotkanie to będzie miało na celu wymianę doświadczeń oraz formacji, co stanie się elementem narodowego programu trzeźwości, jako wydarzenie...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. "Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności