Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Logo Podlaskie.eu
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Programy rekomendowane
Baner - Spot promujący Podlaską Ekonomie Społeczną.
Baner - Krajowa administracja skarbowa.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychW dniu 21 września 2023 roku odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia członkowie Rady jako organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa, zaopiniował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia...
  Przeczytaj całość »

 • Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022.

 • W dniu 7 września 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

 • Szanowni Państwo, FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r. Z projektu mogą skorzystać: Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub...
  Przeczytaj całość »

 • Nowy Klub Seniora w Białymstoku

 • Szanowni Państwo, W październiku w Białymstoku zostanie otwarty nowy klub seniora. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym wyposażonym budynku PCK przy ul. Warszawskiej 29. W planach są również spotkania w innych punktach miasta, jak muzea, kina, baseny czy po prostu parki, gdzie można uprawiać aktywność fizyczną. By wstąpić do klubu seniora, trzeba...
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022”. Dane ujęte w analizie na poziomie regionalnym (wojewódzkim) oraz krajowym posłużyły do przedstawienia sytuacji województwa podlaskiego na tle całego kraju i innych województw. Dokument ten jest również wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa...
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023”

 • 14 września 2023 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium pn. „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno – pomocowych z terenu województwa podlaskiego. W...
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Piknik dla osób niepełnosprawnych w Wasilkowie. Grupa młodzieży na wózkach inwalidzkich siedzi na świeżym powietrzu przy podłużnym stole i wykonuje rękodzieła. Wśród nich znajdują się opiekunowie.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski oraz z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 3 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jak co roku osoby z niepełnosprawnością...
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zachowań

 • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem tel. 694 74 64 64 dyżurują: Poniedziałek godz. 18-20 prawnik Wtorek, czwartek i piątek godz. 18-20 specjalista psychoterapii uzależnień ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na webinarium dla seniorów i osób opiekujących się seniorami pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

 • Szanowni Państwo, W imieniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez UKFN w ramach projektu edukacyjnego „Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR” we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego,...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych gmin i powiatów województwa podlaskiego na: Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności